Doświadczanie Stowarzyszenia ERKI

Stowarzyszenie prowadzi program „Erka” na terenie Gminy Miasta Szczecin od 1995 roku (wcześniejsza nazwa „ ośrodek informacji i pomocy rodzinie ERKA”) Organizacja posiada status prawny organizacji pożytku publicznego od roku 2002 . Program został stworzony i opracowany w 1994 roku przez grupę osób mających wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, przemocy, ubóstwa i innych dysfunkcji. Program obejmuje swoim zakresem kompleksową pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną dla wszystkich członków rodziny.
Od początku swojego istnienia, Stowarzyszenie Erka współpracuje z Urzędem Miejskim, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Policją, oddziałami MOPRu, sądami rodzinnymi, samorządami lokalnymi (rady osiedlowe) Poza działaniami lokalnymi prowadzimy szeroką współprace z międzynarodowymi organizacjami, min. z Uniwersytetem Columbia w Stanach Zjednoczonych, naszymi bliskimi partnerami są organizacje niemieckie SAV Anklam, Fisherhouse Loissin, Artesania Linken, Verein Norpol e. V z Lavenhager oraz organizacje z Białorusi i Litwy - Brest youth non-governmental organization “Dzedzich” z Białorusi, Vsi „Seimu santaka” z Litwy.
Projekty wykonane z funduszy europejskich: działanie 9.2 „Szkola zawodowa miejscem przyjaznym uczniom i nauczycielom- trening psychospołeczny dla ucznia problemowego szczecińskich szkół zawodowych”( 100 uczniów, koszt, 195.335,00 PLN, założone rezultaty osiągnięto. Wykonano także wiele małych projektów typu „ Młodzież w działaniu”, Intereg IV, Wymiana młodzieżowa z Niemcami.
Na przestrzeni lat 1995 –2012 organizacja nasza udzieliła pomocy prawnej, psychospołecznej, socjalnej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej około 5 tys. mieszkańcom miasta Szczecina w tym w szczególności około 3 tys dzieciom i młodzieży.
Stworzyliśmy wiele nowatorskich programów rozwiązujących problemy rodzin dysfunkcjonalnych w naszym mieście. Prowadzimy profilaktykę i edukację problemu uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży szkół ponad podstawowych.
W ramach rehabilitacji organizujemy obozy terapeutyczne, sobotnio-niedzielne imprezy rekreacyjne, wycieczki przeznaczone dla dzieci, młodzieży, rodzin.
Obecnie prowadzimy zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży które zostały dotknięte ubóstwem, bezrobociem, przemocą, nadużywaniem środków psychoaktywnych.
Kadra zatrudniona czasowo: psycholog. terapeuci.
Wyposażenie: komputery, sprzęt świetlicowy, artykuły do malowania, sprzęt muzyczny(gitary, bębny), stowarzyszenie budynek o pow. 500 m2 z pomieszczeniami do tworzenia odpowiednich zajęć.